Aktualności

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – decyzje prezesa UOKiK wobec banków i firm pożyczkowych

02 września 2020

Zgodnie z stanowiskiem Prezesa UOKiK i wyrokiem TSUE z września 2019 C-383/18, jeśli konsument spłacił kredyt przed terminem, pożyczkodawca musi mu zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji z zastosowaniem…

Istotność rozróżnienia pojęć „nieważności” i „unieważnienia” umowy na tle spraw frankowych

18 czerwca 2020

Stwierdzenie nieważności umowy nie jest tożsame z jej unieważnieniem. Tymczasem brak precyzji w formułowaniu wypowiedzi czy nieświadomy brak rozróżnienia tych pojęć widoczny jest nie tylko w dyskusji publicznej, ale również…

Dlaczego nie warto odkładać decyzji o pozwaniu banku

04 czerwca 2020

Choć o pozwach frankowych jest głośno, a korzystnych dla kredytobiorców wyroków z każdym miesiącem przybywa, to wciąż nie brakuje tzw. frankowiczów, którzy odkładają decyzję o pozwaniu banku. Tymczasem trzeba mieć…

Warunki „wakacji kredytowych” rażąco niekorzystne dla kredytobiorców. Rzecznik Finansowy podejmuje interwencję.

16 kwietnia 2020

Aktualna sytuacja gospodarcza związana z pandemią koronawirusa wymusza na niektórych kredytobiorcach konieczność skorzystania z oferowanych przez banki tzw. „wakacji kredytowych”. Niestety jednak, potwierdziły się moje obawy, iż proponowane przez banki…

O jakie kwoty walczą frankowicze

03 kwietnia 2020

W tzw. sprawach frankowych możliwym jest uzyskanie dwóch korzystnych rozstrzygnięć. Pierwszym jest tzw. odfrankowienie umowy kredytu, które polega na wyeliminowaniu powiązania kredytu z kursem waluty obcej – najczęściej franka szwajcarskiego.…

Kawa na ławę. Ile kosztuje proces z bankiem w sprawach frankowych.

25 marca 2020

Każdy kto decyduje się na pozwanie banku, musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów procesu, na które składają się koszty sądowe takie jak opłata od pozwu, koszt ewentualnej opinii biegłego…

Frankowicze uzyskali możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, jednakże trzeba być czujnym przy zawieraniu aneksu

20 marca 2020

Wobec wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa, który może nieść trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców ZBP w dniu 16 marca wydał komunikat, w którym zarekomendowano bankom podjęcie przez…

Łyżka dziegciu w wygranej państwa Dziubaków

15 stycznia 2020

Mimo że co do zasady mówimy o korzystnym dla kredytobiorców orzeczeniu, mamy do czynienia z jednym „ale" - mówi Klaudia Chróścik, radca prawny, kredytyfrankowe.pl. Na początku roku przed Sądem Okręgowym…

Jednostronne zmiany umów frankowych pod lupą UOKiK

08 listopada 2019

Sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut to istotne elementy umów kredytowych, których nie można zmieniać jednostronnie Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank International – to instytucje, wobec których wszczęto…

Wyrok TSUE istotny dla wszystkich kredytów powiązanych z walutą obcą

23 października 2019

Emocje i lekki chaos informacyjny, który nastąpił po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, opadły.  Spróbujmy, zatem usystematyzować wiedzę. Co tak naprawdę powiedział Luksemburg w sprawie frankowiczów? TSUE potwierdził, że sąd krajowy…