Kolejne frankowe wygrane Klientów Kancelarii

Z przyjemnością informujemy o kolejnych korzystnych wyrokach dla naszych Klientów.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 1 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej z mBankiem i zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot całości kwot dochodzonych pozwem stanowiących sumę uiszczonych rat.

Otrzymaliśmy również uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia br., gdzie Sąd w całości uwzględnił roszczenie Powodów i zasądził na ich rzecz od Banku Millennium kwotę 862.911,13 zł wraz z
ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następnego po doręczeniu odpisu pozwu. W uzasadnieniu Sąd wskazał na wielopłaszczyznowe wady prawne umowy kredytu, w tym w szczególności na figurowanie w tej umowie niedozwolonych postanowień umownych.

Polub:
Udostępnij