Aktualności

Prawomocna wygrana p-ko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu

05 czerwca 2024

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie o sygn. I ACa 1633/22 uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i dokonał zmiany wyroku Sądu I Instancji…

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kredytów „frankowych” w całości korzystna dla frankowiczów

25 kwietnia 2024

W dniu 25.04.2024 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której potwierdził, że: 1. brak jest możliwości zastąpienia nieuczciwego warunku umownego innym przepisem prawa czy zwyczajem; 2. zarówno w stosunku do…

Przegrana mBanku

26 marca 2024

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29 lutego 2024 r. zasądził od mBank S.A. na rzecz Klientki Kancelarii kwotę 61.293,41 zł oraz 26.339,41 CHF oraz obciążył bank obowiązkiem zwrotu…

Umowa z PKO BP nieważna

20 marca 2024

W dniu 19 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny sygn. IV C 936/22 ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank…

Prawomocny wyrok p-ko Millennium (umowa d. Euro Banku)

22 lutego 2024

Z satysfakcją informuję, że w dniu 20 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie V ACa 1831/22 wydał prawomocny wyrok, którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w…

Oddalone powództwo mBanku o zwrot kapitału, bezumowne korzystanie i waloryzację

12 grudnia 2023

W dniu 8 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym oddalił w całości roszczenie mBanku o zasądzenie na jego rzecz od kredytobiorcy:…

Prawomocna wygrana p-ko Millennium

08 grudnia 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 grudnia 2023 r. utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy kredytu zawartej z bankiem…

Wygrana p-ko Raiffeisen Bank International

20 listopada 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 listopada 2023 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu na rzecz…

Umowa kredytu z ING Bank Śląski prawomocnie unieważniona

08 listopada 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 28 września 2023 r. podzielił stanowisko Sądu I Instancji o nieważności umowy kredytu zawartej z ING Bank Śląski, jednakże…

Kolejna prawomocna wygrana Klienta p-ko mBank

02 listopada 2023

Wyrokiem z dnia 4 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy utrzymał wyrok Sądu I Instancji ustalający nieważność (trwałą bezskuteczność) umowy kredytu oraz zasądzający dochodzoną pozwem…