Aktualności

Prawomocna wygrana p-ko Millennium

08 grudnia 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 grudnia 2023 r. utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy kredytu zawartej z bankiem…

Wygrana p-ko Raiffeisen Bank International

20 listopada 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 listopada 2023 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu na rzecz…

Umowa kredytu z ING Bank Śląski prawomocnie unieważniona

08 listopada 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 28 września 2023 r. podzielił stanowisko Sądu I Instancji o nieważności umowy kredytu zawartej z ING Bank Śląski, jednakże…

Kolejna prawomocna wygrana Klienta p-ko mBank

02 listopada 2023

Wyrokiem z dnia 4 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy utrzymał wyrok Sądu I Instancji ustalający nieważność (trwałą bezskuteczność) umowy kredytu oraz zasądzający dochodzoną pozwem…

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie p-ko syndykowi masy upadłościowej Getin Noble Bank

27 października 2023

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie Postanowieniem z dnia 5 października 2023 r. sygn. akt VA Cz 660/23 (SSA Robert Obrębski) uwzględnił zażalenie naszego Klienta na Postanowienie Sądu…

Czy przedsiębiorca może podważać umowę kredytu frankowego?

17 października 2023

Kredyty frankowe zawierali nie tylko konsumenci na zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe, ale także przedsiębiorcy na finansowanie celów związanych z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą, przykładowo na zakup lokalu użytkowego,…

Kolejne korzystne wyroki i zawieszenia spłaty rat w sprawach naszych Klientów

17 sierpnia 2023

Z przyjemnością informujemy o kolejnych korzystnych wyrokach dla naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 3 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że nie…

Prawomocne wstrzymanie obowiązku spłat rat kredytu hipotecznego p-ko mBank

22 czerwca 2023

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII Cz 706/23) oddalił zażalenie mBanku na Postanowienie z 29 listopada 2022 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia…

Kolejne przełomowe orzeczenia TSUE – brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

22 czerwca 2023

W dniu 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa bardzo korzystne dla konsumentów wyroki dotyczące kredytów frankowych. Pierwszy z nich (sprawa o sygn. akt C-520/21 ) potwierdził,…

Kolejne frankowe wygrane Klientów Kancelarii

02 czerwca 2023

Z przyjemnością informujemy o kolejnych korzystnych wyrokach dla naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 1 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że nie…