Prawomocna wygrana p-ko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie o sygn. I ACa 1633/22 uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i dokonał zmiany wyroku Sądu I Instancji w ten sposób, że usunął zastrzeżone na rzecz banku prawo zatrzymania oraz zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia pozwu. Sąd Apelacyjny zasądził również 6.000 zł, które Sąd I Instancji „zgubił” w wyliczeniach. Apelacja banku została w całości oddalona.

Sprawa została prawomocnie zakończona, a Klienci są już rozliczeni z bankiem w wyniku dokonanego przez nich potrącenia.

Sprawa była rozpoznawana przez 47 miesięcy, z czego 20 miesięcy w II Instancji.

Polub:
Udostępnij