Przegrana mBanku

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29 lutego 2024 r. zasądził od mBank S.A. na rzecz Klientki Kancelarii kwotę 61.293,41 zł oraz 26.339,41 CHF oraz obciążył bank obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Dziś zostało odebrane uzasadnienie wyroku w przedmiotowej sprawie.

Kredyt został spłacony w toku procesu stąd zasadnym było jedynie popieranie powództwa o zapłatę.

Sprawa prowadzona była od 2018 r., gdzie najpierw sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Warszawie, a następnie z uwagi na rozszerzenie powództwa została przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie do rozpoznania została wylosowana SSO Katarzyna Waseńczuk, która jako nieliczna oddala w całości roszczenia kredytobiorców nie podzielając stanowiska o abuzywności. W sprawie już po złożeniu stanowisk końcowych doszło do zmiany osobowej Sądu z uwagi na delegację, a w sprawie wylosowano nowego sędziego, który po przeprowadzeniu rozprawy uwzględnił powództwo w całości.

r.pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij