Oddalone powództwo mBanku o zwrot kapitału, bezumowne korzystanie i waloryzację

W dniu 8 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym oddalił w całości roszczenie mBanku o zasądzenie na jego rzecz od kredytobiorcy: kwoty kapitału, kwoty z tytułu tzw. bezumownego korzystania oraz roszczenie o dokonanie sądowej waloryzacji i obciążył bank obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy nie czekał na wyrok, który dopiero zapadnie w sprawie z powództwa kredytobiorcy i uznał, że roszczenie banku jest przedwczesne. Wskazał także, że w jego ocenie roszczenie o tzw. bezumowne korzystanie jak i sądową waloryzację są niezasadne.

Czekamy na pisemne uzasadnienie.

Polub:
Udostępnij