Prawomocne zabezpieczenie w sprawie p-ko syndykowi masy upadłościowej Getin Noble Bank

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie Postanowieniem z dnia 5 października 2023 r. sygn. akt VA Cz 660/23 (SSA Robert Obrębski) uwzględnił zażalenie naszego Klienta na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie oddalające wniosek o zabezpieczenie i zmienił je w ten sposób, że udzielił  zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności stosunku prawnego poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat na rzecz syndyka masy upadłości GETIN Noble Bank spółki akcyjnej z siedzibą Warszawie do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

Tym samym wobec wyczerpania dwuinstancyjności postępowania zabezpieczającego Postanowienie o zabezpieczeniu jest prawomocne.

Podkreślenia wymaga, że w niniejszej sprawie suma uiszczonych płatności przez kredytobiorców nie pokryła jeszcze nominalnej kwoty wypłaconego przez bank kredytu. Sąd Apelacyjny rozpoznał zażalenie w rekordowo szybkim czasie tj. w terminie miesiąca od daty jego wpływu do Sądu!

r. pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij
27 października 2023