Kolejne korzystne wyroki i zawieszenia spłaty rat w sprawach naszych Klientów

Z przyjemnością informujemy o kolejnych korzystnych wyrokach dla naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 3 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej z mBankiem i zasądził na rzecz naszych Klientów 162.862,08 zł oraz 41.214,45 CHF wraz z odsetkami od 28 lipca 2020 r. (tj. od dnia doręczenia odpisu pozwu) do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa od chwili złożenia pozwu do wydania wyroku sądu I instancji toczyła się trzy lata. Duży wpływ na czas trwania postępowania miała zlecona przez Sąd zgodnie z wnioskiem pozwanego banku opinia biegłego sądowego w zakresie hipotetycznego wyliczenia kredytu z zastosowaniem średniego kursu NBP jak również w zakresie przedstawienia rynkowej wartości świadczenia polegającego na korzystaniu z kapitału. Pomimo podnoszonego braku istotności opinii dla sprawy i oczywistego prowadzenia do zwłoki w jej rozpoznaniu Sąd zdecydował o jej przeprowadzeniu, jednak finalnie uwzględniając powództwo w całości uznał opinię za nieistotną w sprawie.

Oczywiście w konsekwencji uwzględnia powództwa, Sąd obciążył w całości kosztami procesu pozwany bank pozostawiając je do szczegółowego wyliczenia referendarzowi sądowemu, jednak przyznane w toku sprawy wynagrodzenie biegłemu za sporządzenie opinii wyniosło 3.972,75 zł.

Również z satysfakcją odnotowujemy wzrost ilości udzielanych zabezpieczeń, o które wnioskujemy wraz z pozwem lub w toku sprawy. Sądy dostrzegają konieczność ochrony konsumentów już na etapie procesu sądowego, szczególnie w tych sprawach gdzie suma płatności kredytobiorców uiszczonych na rzecz banku przekracza kwotę wypłaconego kapitału.  

Polub:
Udostępnij
17 sierpnia 2023