Umowa kredytu z ING Bank Śląski prawomocnie unieważniona

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 28 września 2023 r. podzielił stanowisko Sądu I Instancji o nieważności umowy kredytu zawartej z ING Bank Śląski, jednakże na skutek zgłoszonego przez bank w toku procesu zarzutu potrącenia, Sąd Apelacyjny uznając zarzut za skuteczny oddalił roszczenie o zapłatę.

Sąd Apelacyjny wobec wygrania sprawy przez kredytobiorcę zasądził na jego rzecz od banku kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przed Sądem II Instancji.

Prawomocny wyrok uprawnia do wykreślenia hipoteki.

r. pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij
08 listopada 2023