Tag: ile może zyskac frankowicz

O jakie kwoty walczą frankowicze

03 kwietnia 2020

W tzw. sprawach frankowych możliwym jest uzyskanie dwóch korzystnych rozstrzygnięć. Pierwszym jest tzw. odfrankowienie umowy kredytu, które polega na wyeliminowaniu powiązania kredytu z kursem waluty obcej – najczęściej franka szwajcarskiego.…