O jakie kwoty walczą frankowicze

W tzw. sprawach frankowych możliwym jest uzyskanie dwóch korzystnych rozstrzygnięć. Pierwszym jest tzw. odfrankowienie umowy kredytu, które polega na wyeliminowaniu powiązania kredytu z kursem waluty obcej – najczęściej franka szwajcarskiego. Rozwiązanie to opiera się na założeniu, że kredyt pozostaje kredytem w walucie polskiej, a eliminacji z treści umowy podlegają postanowienia abuzywne odnoszące się do waloryzacji wedle kursów wyznaczanych przez bank. W konsekwencji kredytobiorcy należy się zwrot dokonanych nadpłat w spłacie dotychczasowych rat kredytu powstałych na skutek stosowania abuzywnych klauzul. Umowa kredytu jest ważna i jest wykonywana zgodnie z pozostałymi warunkami umowy, w tym w szczególności z zachowaniem dotychczasowej wysokości oprocentowania tj. w oparciu o stawkę libor. Nadpłatę kredytu wylicza się poprzez wskazanie różnicy pomiędzy kwotami pobranymi przez bank,
a kwotami należnymi tj. gdyby nie stosowano abuzywnej waloryzacji.

Korzyścią w przypadku takiego rozstrzygnięcia jest nie tylko zwrot dotychczasowych nadpłat w spłaconych ratach, ale także znacząca redukcja wysokości zobowiązania pozostającego do spłaty. Zadłużenie z tytułu umowy kredytu powinno odpowiadać kwocie nominalnej, tj. faktycznie wypłaconej przez bank, oczywiście pomniejszonej o spłacone raty
w należnej wysokości.

Prześledźmy ten typ rozstrzygnięcia na przykładach przedstawiających szacunkowe korzyści:

Przykład nr 1

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 270.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 320.000,00 zł

Po prawomocnym „odfrankowieniu” do spłaty pozostaje: 174.000,00 zł

Wysokość nadpłaty w dotychczasowej spłacie: 75.000,00 zł

Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy: 221.000,00 zł

Komentarz:

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje 320.000,00 zł, czyli więcej niż kwota faktycznie uzyskanego kredytu. Dlaczego? Bank wypłacając kredyt w złotych tj. 270.000 zł, równocześnie dokonał przeliczenia wypłaconej kwoty kredytu po swoim kursie CHF celem waloryzacji kwoty kredytu. Kwota kredytu podlegająca spłacie w walucie waloryzacji zmniejsza się, ale w przeliczeniu na złote jest wyższa aniżeli kwota faktycznie wypłacona. Wysokość dotychczasowych nadpłat wynosi 75.000 zł, a saldo zadłużenia winno ulec zmniejszeniu do 174.000,00 zł, czyli winno być liczone od nominalnej kwoty kredytu i uwzględniać prawidłowe spłaty. Ogólna korzyść dla kredytobiorcy przedstawi się na poziomie 221.000,00 zł bowiem odzyskuje 75.000,00 zł tytułem nadpłaty w spłacie dotychczasowych rat i powinno dojść do redukcji zadłużenia o 146.000 zł, czyli z poziomu 320.000 zł do 174.000 zł

Przykład nr 2

Kredyt indeksowany udzielony 2007 r. w wysokości 380.000,00 zł, na okres 240 miesięcy (20 lat)

Po 13 latach spłaty do spłaty pozostaje: 254.000,00 zł

Po prawomocnym „odfrankowieniu” do spłaty pozostaje: 145.000,00 zł

Wysokość nadpłaty w dotychczasowej spłacie: 129.000,00 zł

Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy: 238.000,00 zł

Komentarz:

Wysokość nadpłaty wynosi 129.000 zł, a saldo zadłużenia winno ulec zmniejszeniu do 145.000 zł, czyli winno być liczone od nominalnej kwoty kredytu i uwzględniać prawidłowe spłaty. Ogólna korzyść dla kredytobiorcy przedstawi się na poziomie 238.000,00 zł bowiem odzyskuje 129.000,00 zł tytułem nadpłaty w spłacie dotychczasowych rat i powinno dojść do redukcji zadłużenia o 109.000 zł, czyli z poziomu 254.000 zł do 145.000 zł

Przykład nr 3

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 500.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 605.000,00 zł

Po prawomocnym „odfrankowieniu” do spłaty pozostaje: 324.000,00 zł

Wysokość nadpłaty w dotychczasowej spłacie: 150.000,00 zł

Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy: 431.000,00 zł

Komentarz:

Wysokość nadpłaty wynosi 150.000 zł, a saldo zadłużenia winno ulec zmniejszeniu do 324.000 zł, czyli winno być liczone od nominalnej kwoty kredytu i uwzględniać prawidłowe spłaty. Ogólna korzyść dla kredytobiorcy przedstawi się na poziomie 431.000,00 zł bowiem odzyskuje 150.000,00 zł tytułem nadpłaty w spłacie dotychczasowych rat i powinno dojść do redukcji zadłużenia o 281.000 zł, czyli z poziomu 605.000 zł do 324.000 zł

Przykład nr 4

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 700.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 850.000,00 zł

Po prawomocnym „odfrankowieniu” do spłaty pozostaje: 455.000,00 zł

Wysokość nadpłaty w dotychczasowej spłacie: 202.000,00 zł

Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy: 597.000,00 zł

Komentarz:

Wysokość nadpłaty wynosi 202.000 zł, a saldo zadłużenia winno ulec zmniejszeniu do 455.000 zł, czyli winno być liczone od nominalnej kwoty kredytu i uwzględniać prawidłowe spłaty. Ogólna korzyść dla kredytobiorcy przedstawi się na poziomie 597.000,00 zł bowiem odzyskuje 202.000,00 zł tytułem nadpłaty w spłacie dotychczasowych rat i powinno dojść do redukcji zadłużenia o 395.000 zł, czyli z poziomu 850.000 zł do 455.000 zł

Przykład nr 4

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 1.000.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 1.220.000,00 zł

Po prawomocnym „odfrankowieniu” do spłaty pozostaje: 647.000,00 zł

Wysokość nadpłaty w dotychczasowej spłacie: 300.000,00 zł

Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy: 873.000,00 zł

Komentarz:

Wysokość nadpłaty wynosi 300.000 zł, a saldo zadłużenia winno ulec zmniejszeniu do 647.000 zł, czyli winno być liczone od nominalnej kwoty kredytu i uwzględniać prawidłowe spłaty. Ogólna korzyść dla kredytobiorcy przedstawi się na poziomie 873.000,00 zł bowiem odzyskuje 300.000,00 zł tytułem nadpłaty w spłacie dotychczasowych rat i powinno dojść do redukcji zadłużenia o 573.000 zł, czyli z poziomu 1.220.000 zł do 647.000 zł

Przykład nr 5

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 1.500.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 1.800.000,00 zł

Po prawomocnym „odfrankowieniu” do spłaty pozostaje: 960.000,00 zł

Wysokość nadpłaty w dotychczasowej spłacie: 440.000,00 zł

Korzyść przy „odfrankowieniu” umowy:. 1.280.000,00 zł

Komentarz:

Wysokość nadpłaty wynosi 440.000 zł, a saldo zadłużenia winno ulec zmniejszeniu do 960.000 zł, czyli winno być liczone od nominalnej kwoty kredytu i uwzględniać prawidłowe spłaty. Ogólna korzyść dla kredytobiorcy przedstawi się na poziomie 1.280.000,00 zł bowiem odzyskuje 440.000,00 zł tytułem nadpłaty w spłacie dotychczasowych rat i powinno dojść do redukcji zadłużenia o 840.000 zł, czyli z poziomu 1.800.000 zł do 960.000 zł

Drugim prawnie dopuszczalnym rozstrzygnięciem jest stwierdzenie nieważności umowy. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, strony zobowiązane są do zwrotu świadczeń wzajemnych. Oznacza to, że bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które otrzymał od niego tytułem w wykonaniu nieważnej umowy tj. spłaty kredytu jak również prowizje, ubezpieczenia typu ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i inne opłaty okołokredytowe. Kredytobiorca natomiast powinien liczyć się z koniecznością zwrotu na rzecz banku kwoty otrzymanego kredytu. Możliwym jest, że kredytobiorca po dokonaniu kompensacji nie będzie musiał nic zwracać, w przypadku gdy spłacił więcej niż kwota wypłaconego mu przez bank kredytu. W przypadku gdy, po dokonaniu wzajemnych rozliczeń okaże się, że kredytobiorca będzie musiał jednak jakąś kwotę zapłacić, to będzie to kwota dużo mniejsza niż zadłużenie, które było ustalane w oparciu o nieuczciwe postanowienia.

Przykłady szacunkowych korzyści:

Przykład nr 1

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 270.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 320.000,00 zł

Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 62.000 PLN

Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 258.000,00 zł

Przykład nr 2

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 700.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 850.000,00 zł

Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 155.000,00 PLN

Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 695.000,00 zł

Przykład nr 3

Kredyt indeksowany udzielony 2008 r. w wysokości 1.000.000,00 zł, na okres 360 miesięcy (30 lat)

Po 12 latach spłaty do spłaty pozostaje: 1.220.000,00 zł

Kredyt pozostały do spłaty po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy: 230.000,00 PLN

Korzyść w przypadku stwierdzeniu nieważności umowy: 990.000,00 zł

r.pr. Klaudia Chróścik

Rzeczpospolita 03.04.2020

https://www.rp.pl/Finansowanie/304029903-O-jakie-kwoty-walcza-frankowicze.html

Polub:
Udostępnij
03 kwietnia 2020