TSUE PO RAZ KOLEJNY UMACNIA POZYCJĘ FRANKOWICZÓW

W dniu dzisiejszym zapadły kolejne ważne i bardzo korzystne dla frankowiczów orzeczenia TSUE w Luksemburgu w sprawach połączonych C-80/21, C-81/21, C-82/21.

TSUE podtrzymuje stanowisko, że:

  • nie można stwierdzić nieuczciwego warunku umownego jedynie w części i pozostawić w mocy pozostałej części jeżeli to zmieniałoby istotę tego postanowienia. Jest to szczególnie ważne dla sporów dot. umów d. GE Money Banku.
  • nie można modyfikować/zamieniać nieuczciwego warunku umownego ani wykładnią oświadczenia woli stron ani przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym w celu uniknięcia unieważnienia, chyba że taka jest wola konsumenta;
  • nie można zmieniać nieuczciwego warunku w sytuacji gdy bez niego umowa może dalej być wykonywana;
  • bieg terminu przedawnienia dla roszczeń konsumenta o zwrot świadczeń nienależnych rozpoczyna się z chwilą kiedy dowiedział się o abuzywności postanowienia
Polub:
Udostępnij
08 września 2022