Sąd Najwyższy nie podjął uchwały w sprawie kredytów frankowych

W dniu 12.05 br. Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej miał podjąć uchwałę w sprawie 6 pytań dotyczących kredytów frankowych.  Wśród przedstawionych zagadnień najbardziej oczekiwaną była odpowiedź na pytanie o skutek eliminacji klauzul dla kredytów indeksowanych i denominowanych tj. czy umowy kredytu indeksowanego oraz denominowanego mogą nadal wiązać bez tych klauzul czy jednak prowadzi to do ich upadku. Druga kwestia dotyczyła tego czy stronom nieważnej umowy przysługuje roszczenie o bezumowne korzystanie z ich kapitału.

Niestety jednak Sąd Najwyższy zdecydował o bezterminowym odroczeniu posiedzenia oraz jednocześnie postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz zwrócił się o zajęcie stanowiska przez te podmioty odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Dodatkowo Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się o zajęcie takiego stanowiska przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego.

W komunikacie prasowym Sądu Najwyższego wskazano, że skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjął tę decyzję biorąc pod uwagę społeczną i gospodarczą doniosłość zagadnień przedstawionych mu do rozstrzygnięcia.

r.pr. Klaudia Chróścik

zdjęcie ze strony: www.sn.pl

Polub:
Udostępnij