Sąd Najwyższy nadal bez uchwały frankowej

W dniu 2 września br. Sąd Najwyższy miał podjąć uchwałę w sprawie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, jednak przedmiotowa uchwała nie została podjęta.

Sąd Najwyższy postanowił bowiem zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

W posiedzeniu brało udział 21 sędziów. Postanowienie zapadło większością głosów, przy czym ośmiu sędziów złożyło zdania odrębne. Jednocześnie, pozostający w mniejszości sędziowie (w tym Pierwsza Prezes SN) złożyli oświadczenie, w którym odnieśli się do zaistniałej sytuacji i wyrazili żal z uwagi na brak podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia przedstawionych zagadnień zdając sobie sprawę z istotności tego rozstrzygnięcia dla frankowiczów i sądów powszechnych, na których spoczywa orzekanie w tych sprawach.

Z pewnością na rozstrzygnięcie pytań skierowanych do TSUE przyjdzie poczekać, a tymczasem sądy apelacyjne w oczekiwaniu na przedmiotową uchwałę zasadniczo nie procedują spraw zakończonych w pierwszej instancji. Z kolei sądy pierwszej instancji procedują sprawy frankowe, a linia orzecznicza klaruje się w stronę nieważności umów.

r.pr. Klaudia Chróścik


Polub:
Udostępnij
02 września 2021