Poradnik Frankowicza

Umowy tzw. kredytów frankowych obarczone są wadami prawnymi, które powodują uzasadnione wątpliwości zarówno co do ich ważności, jak i skuteczności poszczególnych postanowień.

Kredyty frankowe nie tylko stały się problematyczne zakresie prawnym, ale miały także znaczący wpływ na aspekt społeczny. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi tylko w 2008 r. blisko 70% ogółu udzielonych kredytów, stanowiły kredyty powiązane z walutą CHF. Dane te w niekwestionowany sposób obrazują skalę zjawiska, a wokandy sądów powszechnych dowodzą o coraz większej świadomości i determinacji frankowiczów w dochodzeniu swoich praw.

Problematyka umów kredytów frankowych była przedmiotem wypowiedzi nie tylko Sądu Najwyższego i wyspecjalizowanych instytucji państwowych jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznika Finansowy, które w przygotowanych przez siebie raportach jednoznacznie wskazywały na wadliwy charakter tych umów, ale stanowisko w tej kwestii kilkukrotnie zajmował także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE).

Szczególnie pożądanym i oczekiwanym był wyrok TSUE w polskiej sprawie C-260/18 z 3 października br. Wyrok ten niewątpliwie przyczyni się do ugruntowania prokonsumenckiego orzecznictwa i pozwoli na zachowanie europejskiego poziomu ochrony praw konsumentów.

Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie posiadaczom kredytów frankowych prawnych możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami, a także przedstawienie praktycznych kwestii związanych z wytoczeniem powództwa przeciwko bankom. By jeszcze bardziej przystępnie przedstawienia zagadnienia, poradnik został przygotowany w formule pytań i odpowiedzi, a poruszane kwestie dotyczą m.in. możliwych roszczeń i ich wysokości, kosztów procesu czy przedawnienia, a także w referują sposób ramowy jak wygląda samo postępowanie przed sądem. W opracowaniu zawarto wzór wniosku, jaki należy złożyć w banku celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania powództwa. (…)

Rzeczpospolita 10 października, Dodatek specjalny

Pełną wersję poradnika pod linkiem:

https://www.rp.pl/Konsumenci/310129977-Poradnik-frankowicza—jak-dochodzic-swoich-praw-przed-sadem.html

Polub:
Udostępnij
11 października 2019