Kolejne zabezpieczenie dla naszego Klienta zawieszające obowiązek spłaty rat kredytu

W dniu 13 marca 2023 r. Sąd Okręgowy, IV Wydział Cywilny sygn. IV C 936/22 udzielił kredytobiorcom w sporze przeciwko PKO BP zabezpieczenia w toku sprawy poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Z każdym miesiącem przybywa postanowień sądów udzielających zabezpieczeń Klientom Kancelarii polegających na zawieszeniu obowiązku płatności rat do czasu prawomocnego wyroku. Jest to szczególnie pożądane w tych sprawach, gdzie dotychczasowa suma nominalnych płatności kredytobiorców przewyższa kwotę wypłaconego przez bank kredytu. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć potęgowania skali rozliczeń stron przy stwierdzeniu nieważności umowy, a z drugiej strony stanowi dużą ulgę dla budżetu kredytobiorców. Oczywiście należy pamiętać, że dopiero prawomocny wyrok w danej sprawie przesądzi o ważności umowy, a zatem pomimo udzielonego zabezpieczenia na czas trwania procesu, trzeba liczyć się z tym, że w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla kredytobiorcy zawieszone raty będą podlegały niezwłocznemu zwróceniu.

Sądy trafnie dostrzegają, że udzielanie zabezpieczenia stanowi skuteczny środek ochrony prawnej wynikający z dyrektywy 93/13, tak aby konsumenci mieli realną ochronę przed stosowaniem nieuczciwych warunków w danym czasie, a nie tylko w odległej, wieloletniej perspektywie czasowej. Biorąc pod uwagę aktualne obciążenie sądów, na prawomocny wyrok średnio można liczyć w perspektywie 5-6 lat, co oznacza, że przez ten okres konsument zostałby pozbawiony ochrony.

Polub:
Udostępnij