Kawa na ławę. Ile kosztuje proces z bankiem w sprawach frankowych.

Każdy kto decyduje się na pozwanie banku, musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów procesu, na które składają się koszty sądowe takie jak opłata od pozwu, koszt ewentualnej opinii biegłego sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego czyli reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika tj. radcę prawnego lub adwokata.

Jeśli chodzi honorarium kancelarii reprezentującej w procesie, analizując oferty rynkowe, stawki za reprezentację w pierwszej instancji przy kredycie zaciągniętym na 300.000 zł wahają się średnio w granicach od 8 do 15 tysięcy złotych. W głównej mierze wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy i wartości kredytu. W przypadku uzyskania prawomocnego korzystnego rozstrzygnięcia zazwyczaj kancelarie dodatkowo pobierają success fee czyli tzw. wynagrodzenie za sukces, które stanowi kilka procent wartości kredytu.

Moi Klienci zgłaszają się z kredytami w różnych przedziałach, od 100.000 zł nawet do kilku milionów, do tej pory rekordzista to posiadacz kredyt indeksowanego w wysokości 4.5 mln złotych, a jego aktualny stan zadłużenia to blisko 8 mln!

Biorąc pod uwagę możliwe korzyści uzyskane pomyślnym wyrokiem, koszt profesjonalnego pełnomocnika zasadniczo zostanie zrekompensowany. W przypadku uwolnienia się od kredytu, w którym wysokość aktualnego zobowiązania często przewyższa kwotę wypłaconego kredytu – pomimo wielu lat jego spłaty, wydatek poniesiony na profesjonalistę wydaje się być uzasadniony i adekwatny do stawki, o którą gramy.

Zawierając umowę warto zwrócić uwagę czy podana opłata ryczałtowa za prowadzenie sprawy uwzględnia dodatkowe płatności za stawiennictwo na rozprawach. Zdarza się, że kwota ryczałtowa podana w ofercie jest konkurencyjna, ale po uwzględnieniu konieczności ponoszenia dodatkowych opłat np. za stawiennictwo na rozprawach może okazać się niekorzystna w stosunku do ofert, które obejmują stawiennictwo w pakiecie.

Wracając do opłat sądowych należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu w maksymalnej wysokości 1.000 zł (odpowiednio przy ewentualnej apelacji) oraz pokrycia zaliczki w wysokości 2 -3 tys. zł na czynności biegłego sądowego w zakresie wyliczeń wysokości roszczenia – w szczególności dotyczy to roszczeń o tzw. odfrankowienie.

W przypadku prawomocnego przegrania sprawy – w myśl zasady, że przegrywający ponosi koszty procesu, koniecznym będzie pokrycie kosztów zastępstwa procesowego banku zarówno za pierwszą jak i drugą instancję. Sądy zasądzając zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony wygrywającej, co do zasady opierają się na stawkach minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych/adwokatów. Wysokość stawek minimalnych jest uzależniona od wartości dochodzonego roszczenia i przedstawia się następująco:

w sprawach powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Oczywiście w przypadku prawomocnej wygranej frankowicza koszt jego reprezentacji przez kancelarię będzie pokryty przez bank do wysokości stawek ustawowych wedle powyższych zasad. Również przegrywający bank zwróci koszt poniesionych opłat tj. odpłaty od pozwu czy biegłego sądowego.

r.pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij